Melås AS flytter til Årdal

Per Steinar Melås flytter hovudkontoret til selskapet Melås AS frå Leikanger til Årdal. Etableringa kan alt i startfasen passera 30 tilsette.

Selskapet driv hovudsakleg med akutt-tiltak og individuelt retta bu- og omsorgstiltak for brukarar med spesielle hjelpebehov.

Det er Sogn avis som kjem med denne gladmeldinga for Årdal i dag.

Du kan lesa meir om etableringa via Porten


Lærling i Årdal

Årdal Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor med nedslagsfelt i Årdal, Lærdal og Aurland.

AOK rekrutterar lærlingar til våre medlemsbedrifter og føl opp lærlingane fra søknad om læreplass til fagarbeidar. 

Her finn du meir informasjon om Årdal Opplæringskontor

Anne Kauppi tilsett som leiar for Årdal Opplæringskontor

Anne Kauppi er tilsett som dagleg leiar for det nyleg stifta selskapet Årdal opplæringskontor AS.
Ho er i dag innkjøpar/avropar på Dooria Årdal AS.

Tildelte stipend
Årdal Utvikling har no tildelt 4 stipend for skuleåret 2010/2011.

Fagområda som vart tildelt stipend er innan Innovasjonsledelse og entreprenørskap, teknisk fagskule og paramedig.

(Side 1 av 44) Neste

Næringsnytt
Siste frå yrkesaktivsida
Ledige stillingar
Årdal Utvikling   postboks 126 6881 Årdalstangen   tlf.: 57661177   epost: post@heimatt.no
Sist oppdatert: 14.04.2014Design: Agnitio AS